rok założenia 1926    

 

motto: "My nie mówimy o wychowaniu, my naprawdę wychowujemy"

 

 .: aktualności

tutaj znajdziesz sprawozdania

ze wszystkich tegorocznych imprez

 

 

 

 

 .: informator

- samorząd uczn.

- biblioteka

- wymiana młodzieży

- dyrekcja

- nauczyciele

- publikacje

- plan lekcji

 .: rekrutacja

- wiadomości ogólne

- regulamin przyjęć

- W-F w szkole

- program autorski W-F

 

 

 .: archiwum

- rok 2001/2002

- rok 2002/2003

- rok 2003/2004

- rok 2004/2005

- rok 2005/2006

- rok 2006/2007

 
 .: artykuły

 

- Obrazy wotywne (M. Sutor) >>>

- "Missio Submontana" - Jezuici w Jordanowie (M. Sutor) >>>

- III Zakon św. Franciszka w Jordanowie (M. Sutor) >>>

 

- Nowy program nauczania wychowania fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych

(R. Rapacz) >>> (zobacz decyzję dopuszczenia)

- Ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych (T. Kubik)  >>>

- Kościół św. Wawrzyńca w Jordanowie (M. Sutor) >>>

 

Małopolski Słownik Działaczy Niepodległościowych okresu 1939 - 1956

(T. Kubik)  >>>

- Parafia zembrzycka od czasów najdawniejszych (M. Sutor) >>>

 

 
 .: historia szkoły

- rys historyczny

- patron

- pieśń szkoły

- statut szkoły

- galeria

 


 .: koła i organizacje

- harcerstwo

- koło turystyczne

- koło teatralne

- koło LOP

- klub europejski

- chór Bel Canto

 


 .: strony klasowe

- klasy pierwsze

- klasy drugie

- klasy trzecie
- absolwenci

 
projekt i aktualizacja: marcin sutor 2002-2006