rok założenia 1926    

 

motto: "My nie mówimy o wychowaniu, my naprawdę wychowujemy"

 

 .: aktualności

tutaj znajdziesz sprawozdania

ze wszystkich tegorocznych imprez

 

 

 

 

 .: informator

- samorząd uczn.

- biblioteka

- wymiana młodzieży

- dyrekcja

- nauczyciele

- artykuły

- plan lekcji

 .: rekrutacja

- wiadomości ogólne

- regulamin przyjęć

- W-F w szkole

- program autorski W-F

 

 

 .: archiwum

- rok 2001/2002

- rok 2002/2003

- rok 2003/2004

- rok 2004/2005

- rok 2005/2006

 
 .: CK Zdobywcy Kołłątaja

 

9 października 2008

Uroczysty chrzest Uczniów klas pierwszych pod hasłem C.K. Zdobywcy Kołłątaja

 

Już w samym haśle krył się podstęp - trzeba było zgadnąć, że C.K. to po prostu Czerwone Kapturki i zamienić te literki na nazwę klasy a potem wykrzyczeć to z samego szczytu Hajdówki. Tym razem nie maszerowaliśmy grzecznie po Rynku lecz ruszyliśmy w teren.

W pięciu punktach patrolowych czekali uczniowie klas drugich aby sprawdzić pierwszaków.

Przy moście 2a prosiła o zrobienie bukietu. który należało wręczyć pani dyrektor Krystynie Kudzi w sposób bardzo kulturalny. 2c pytała z wiadomości o szkole, a 2d sprawdzała sprawność fizyczną pierwszolkasistów. Na samej górze należało ułożyć hasło pod okiem 2b, a pod wyciągiem 2e sprawdzała czy wszyscy w klasie dobrze się znają. Te próby to oczywiście była niespodzianka dla klas pierwszych, niestety nie wszyscy dotarli do przygotowanych punktów patrolowych. Po powrocie na halę sportową klasy prezentowały swoja piosenkę i przygotowane przedstawienie.

 

 

     
     
 

 

 .: historia szkoły

- rys historyczny

- patron

- pieśń szkoły

- statut szkoły

- galeria

 


 .: koła i organizacje

- harcerstwo

- koło turystyczne

- koło teatralne

- koło LOP

- klub europejski

- chór Bel Canto

 


 .: strony klasowe

- klasy pierwsze

- klasy drugie

- klasy trzecie
- absolwenci

 
projekt i aktualizacja: marcin sutor 2002-2008