rok założenia 1926    

 

motto: "My nie mówimy o wychowaniu, my naprawdę wychowujemy"

 

 .: aktualności

tutaj znajdziesz sprawozdania

ze wszystkich tegorocznych imprez

 

 

 

 

 .: informator

- samorząd uczn.

- biblioteka

- wymiana młodzieży

- dyrekcja

- nauczyciele

- artykuły

- plan lekcji

 .: rekrutacja

- wiadomości ogólne

- regulamin przyjęć

- pomiar przy     naborze do klasy sportowej

- W-F w szkole

- program autorski W-F

 

 

 .: archiwum

- rok 2001/2002

- rok 2002/2003

- rok 2003/2004

- rok 2004/2005

- rok 2005/2006

 
 .: Być dyrektorem takiej szkoły to zaszczyt !

 

 

            Przygotowania Zjazdu Absolwentów z okazji osiemdziesięciolecia Liceum to wielkie przedsięwzięcie. Dla mnie, jako dyrektora szkoły, nie było by możliwe bez pomocy moich nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów.

            Pragnę podziękować tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości:

- ks. prof. Janowi Kracikowi i księżom absolwentom za celebrę Mszy Świętej,

- Pani Kseni Miśkiewicz za przygotowanie chóru Bel Canto,

- Panu Stanisławowi Sobinkowi za prowadzenie szkolnej orkiestry dętej,

- Panu Marcinowi Sutorowi, autorowi książki „Pro Memoria. Z kart historii Liceum Ogólnokształcącego w Jordanowie”

- Panu Jerzemu Piotrowi Hajdzie za oprawę graficzną książki, projekt okolicznościowej pocztówki zjazdowej i prezentację multimedialną,

- Paniom Bożenie Zając, Magdalenie Rapacz i Magdalenie Stankiewicz za opracowanie treści prezentacji multimedialnej, przygotowaniu spektaklu teatralnego i oprawę Mszy Świętej,

- Państwu Ewie i Adamowi Tyrpom za dekorację hali sportowej,

- Pani Danucie Całyniuk, Państwu Renacie i Stanisławowi Starcom, Panu Bartoszowi Kardasiowi za przygotowanie wystawy prac prof. Henryka Kudzi,

- Paniom Annie Bali i Jolancie Łabędzkiej, Panu Pawłowi Matejce i Panu Marcinowi Sutorowi za przygotowanie wystawy historycznej,

- Pani Teresie Sasule za przygotowanie rocznikowego spisu Absolwentów uczestniczących

w Zjeździe,

- Pani dyrektor Krystynie Kudzi za pomoc w koordynacji przygotowań i przebiegu uroczystości.

            Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim Nauczycielom za trud włożony

w organizację Zjazdu i czas poświęcony na przygotowania i przeprowadzenie uroczystości.

            Najbardziej dziękuję wszystkim Absolwentom, którzy wzięli udział w Jubileuszowym spotkaniu. Ten Zjazd był Waszym świętem i cieszę się, że chcieliście wrócić do Waszego Liceum i że mogliśmy Was ugościć.

Mam nadzieję, że kontakty Absolwentów ze szkołą będą ciągle podtrzymywane, tak na co dzień, nie tylko od święta.

Ta szkoła jest zawsze dla Was otwarta.

 

 

            Szczególne podziękowania kieruję do Uczniów mojej szkoły.

Dziękuję za przygotowanie i udekorowanie sal lekcyjnych, hali sportowej i Sali Domu Strażaka. Nasi uczniowie sprawdzili się organizując parking dla uczestników Zjazdu, przygotowując identyfikatory, prowadząc rejestrację Absolwentów i podejmując ich w swoich salach lekcyjnych oraz na wystawach. Uświetniali jubileuszowe spotkanie poprzez reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, recytację i akompaniament muzyczny w czasie Mszy Świętej, występy chóru Bel Canto i szkolnej orkiestry dętej oraz spektakl przygotowany przez Koło Teatralne.

Dziękuję również absolwentom z 2001 roku za przedstawienie podczas Studniówki Wszech Czasów programu artystycznego oraz tym najmłodszym maturzystom z 2005 roku za prowadzenie balu absolwentów.

            Po raz kolejny przekonałem się, że mieliśmy i wciąż mamy wspaniałych uczniów, na których w ważnych chwilach zawsze można liczyć.

            Byłem wzruszony i szczęśliwy odbierając od Absolwentów obecnych na Zjeździe gratulacje i podziękowania za zorganizowanie tego pięknego spotkania.

Dla mnie te słowa były tak miłe, że sam żałuję, iż nie byłem uczniem tej szkoły.

 

 

                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                       Rafał Rapacz

 

 
 .: historia szkoły

- rys historyczny

- patron

- pieśń szkoły

- statut szkoły

- galeria

 


 .: koła i organizacje

- harcerstwo

- koło turystyczne

- koło teatralne

- koło LOP

- klub europejski

- chór Bel Canto

 


 .: strony klasowe

- klasy pierwsze

- klasy drugie

- klasy trzecie
- absolwenci

 
projekt i aktualizacja: marcin sutor 2002-2006