rok założenia 1926    

 

motto: "My nie mówimy o wychowaniu, my naprawdę wychowujemy"

 

 .: aktualności

tutaj znajdziesz sprawozdania

ze wszystkich tegorocznych imprez

 

 

 

 

 .: informator

- samorząd uczn.

- biblioteka

- wymiana młodzieży

- dyrekcja

- nauczyciele

- artykuły

- plan lekcji

 .: rekrutacja

- wiadomości ogólne

- regulamin przyjęć

- pomiar przy     naborze do klasy sportowej

- W-F w szkole

- program autorski W-F

 

 

 .: archiwum

- rok 2001/2002

- rok 2002/2003

- rok 2003/2004

- rok 2004/2005

- rok 2005/2006

 
 .: pielgrzymka maturzystów

    Dnia 20 kwietnia 2006r., już po raz 10 maturzyści naszej szkoły wraz z Dyrekcją, Wychowawcami, Księżmi oraz Rodzicami udali się do Częstochowy na nocne czuwanie przed obrazem Matki Boskiej.

   Tegoroczna pielgrzymka miała swoją myśl przewodnią "Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę". Tradycyjnie rozpoczęliśmy od zawierzenia się Matce Boskiej; przed obraz kolejno podchodzili uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami, aby przedstawić swoje prośby, podziękowania, modlitwy.

   Dziękowaliśmy Pani Jasnogórskiej za możliwość całonocnej modlitwy; za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w życiu, za obecność wokół nas osób najbliższych, rodziny, przyjaciół.

   Prośby dotyczyły nie tylko opieki Matki Bożej w czasie zbliżających się egzaminów maturalnych, ale przede wszystkim umiejętności wyboru dalszej drogi życiowej - i tak jak w piosence przewodniej- żebyśmy na tej drodze nie byli sami.

   Noc była pełna skupienia ale i radości, że potrafimy być razem na Jasnej Górze i wspólnie się modlić, czerpiąc z modlitwy poczucie wiary, nadziei i miłości.

 

     
     
     
 
 .: historia szkoły

- rys historyczny

- patron

- pieśń szkoły

- statut szkoły

- galeria

 


 .: koła i organizacje

- harcerstwo

- koło turystyczne

- koło teatralne

- koło LOP

- klub europejski

- chór Bel Canto

 


 .: strony klasowe

- klasy pierwsze

- klasy drugie

- klasy trzecie
- absolwenci

 
projekt i aktualizacja: marcin sutor 2002-2006