rok założenia 1926    

 

motto: "My nie mówimy o wychowaniu, my naprawdę wychowujemy"

 

 .: aktualności

tutaj znajdziesz sprawozdania

ze wszystkich tegorocznych imprez

 

 

 

 

 .: informator

- samorząd uczn.

- biblioteka

- wymiana młodzieży

- dyrekcja

- nauczyciele

- artykuły

- plan lekcji

 .: rekrutacja

- wiadomości ogólne

- regulamin przyjęć

- pomiar przy     naborze do klasy sportowej

- W-F w szkole

- program autorski W-F

 

 

 .: archiwum

- rok 2001/2002

- rok 2002/2003

- rok 2003/2004

- rok 2004/2005

- rok 2005/2006

- rok 2006/2007

 
 .: pomiary przy naborze do klasy o rozszerzonym W-F

 

Wzrost

Waga

 

Bieg po kopercie

Siła mięśni brzucha

Skok w dal z miejsca

Podbicia piłki nogą i głową

Tor z piłki nożnej

 

Sposób wykonania prób:

 

1. Bieg po kopercie

wykonanie

W prostokącie 5m x 3m we wszystkich rogach i środku na przecięciu się przekątnych, ustawione są pachołki. Ćwiczący startuje z pozycji wykrocznej (start wysoki) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie nie dotykając ich żadną częścią ciała.

pomiar

Kandydat wykonuje dwie próby, liczy się lepszy czas.

 

2. Siła mięśni brzucha

wykonanie

Ćwiczący leży plecami na materacu z kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał „ start ” wykonuje skłony wprzód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie trwa 30 sekund.

pomiar

Notowana jest ilość poprawnie wykonanych skłonów w czasie 30 sekund.

 

3.Skok w dal z miejsca

wykonanie

Ćwiczący staje w małym rozkroku przed linią. Wykonuje odbicie obunóż

wprzód.

pomiar

Skok mierzony w centymetrach wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy wynik.

 

4.Podbicia piłki

wykonanie

Ćwiczący wykonuje podbicia piłki dowolną nogą, lewą i prawą nogą na przemian, głową.

pomiar

Oceniana jest technika wykonanych podbić.

 

5.Tor z piłki nożnej

wykonanie

Przyjęcie piłki po koźle, z powietrza, po podaniu piłki rękami przez partnera, prowadzenie piłki pomiędzy stojakami (slalom), uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy w ławeczkę gimnastyczną, strzał (uderzenie prostym podbiciem) i głową na bramkę.

Pomiar

Oceniana jest poprawność wykonania poszczególnych elementów.

Pomiary i sprawdziany przy naborze do klasy o rozszerzonym wychowaniu fizycznym o profilu ogólnosportowym

z ukierunkowaniem na zespołowe gry sportowe

dla dziewcząt

 

Wzrost

Waga

 

 

Bieg po kopercie

Siła mięśni brzucha

Skok w dal z miejsca

Zespołowe gry sportowe – dwie spośród czterech ( piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, unihok )

 

 

Sposób wykonania prób:

 

Bieg po kopercie

wykonanie

W prostokącie 5m x 3m we wszystkich rogach i środku na przecięciu się przekątnych, ustawione są pachołki. Ćwiczący startuje z pozycji wykrocznej (start wysoki) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie nie dotykając ich żadną częścią ciała.

pomiar

Kandydat wykonuje dwie próby, liczy się lepszy czas.

 

Siła mięśni brzucha

wykonanie

Ćwiczący leży plecami na materacu z kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał „ start ” wykonuje skłony wprzód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie trwa 30 sekund.

pomiar

Notowana jest ilość poprawnie wykonanych skłonów w czasie 30 sekund.

 

Skok w dal z miejsca

wykonanie

Ćwiczący staje w małym rozkroku przed linią. Wykonuje odbicie obunóż

wprzód.

pomiar

Skok mierzony w centymetrach wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy wynik.

 

Zespołowe gry sportowe

A ) piłka siatkowa

Odbicia piłki w kole

wykonanie

Ćwiczący staje w kole o promieniu 1,80 m i wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym na przemian w czasie 30 sekund.

pomiar

Oceniana jest technika wykonania odbić

B) piłka koszykowa

wykonanie

Ćwiczący ustawiony przed linią startu wymienia kilka podań z partnerem (dowolnym sposobem). Następnie wykonuje zwód w lewo, po czy kozłuje piłkę prawą i lewą ręką pomiędzy tyczkami i oddaje rzut do kosza. Po rzucie zbiera piłkę ponownie, kozłuje ją za ustawioną tyczką, wykonuje zatrzymanie przed linią rzutów wolnych, skąd oddaje rzut pozycyjny lub

z wyskoku.

pomiar

Oceniana jest poprawność wykonania poszczególnych elementów.

 

C) piłka ręczna

wykonanie

Ćwiczący po zebraniu oburącz piłki z podłoża wykonuje kozłowanie prawą

i lewą ręką pomiędzy tyczkami. Przed ostatnią tyczką ustawioną

w odległości 2,5 m od poprzedniej wykonuje zwód pojedynczy w lewą stronę zakończony rzutem z wyskoku do bramki.

pomiar

Oceniana jest poprawność wykonania poszczególnych elementów.

 

D) unihok

wykonani

Ćwiczący po przyjęciu piłeczki ( krążka ) prowadzi ją w wolnym biegu  

slalomem pomiędzy tyczkami. Następnie oddaje strzał na bramkę.

pomiar

Oceniana jest poprawność wykonania poszczególnych elementów.

 

 
 .: historia szkoły

- rys historyczny

- patron

- pieśń szkoły

- statut szkoły

- galeria

 


 .: koła i organizacje

- harcerstwo

- koło turystyczne

- koło teatralne

- koło LOP

- klub europejski

- chór Bel Canto

 


 .: strony klasowe

- klasy pierwsze

- klasy drugie

- klasy trzecie
- absolwenci

 
projekt i aktualizacja: marcin sutor 2002-2006