rok założenia 1926    

 

motto: "My nie mówimy o wychowaniu, my naprawdę wychowujemy"

 

 .: aktualności

tutaj znajdziesz sprawozdania

ze wszystkich tegorocznych imprez

 

 

 

 

 .: informator

- samorząd uczn.

- biblioteka

- wymiana młodzieży

- dyrekcja

- nauczyciele

- artykuły

- plan lekcji

 .: rekrutacja

- wiadomości ogólne

- regulamin przyjęć

- pomiar przy     naborze do klasy sportowej

- W-F w szkole

- program autorski W-F

 

 

 .: archiwum

- rok 2001/2002

- rok 2002/2003

- rok 2003/2004

- rok 2004/2005

- rok 2005/2006

 
 .: I rocznica śmierci Jana Pawła II
 

Dnia 31 marca 2006 roku młodzież, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne naszej szkoły o godz. 12.00 spotkała się w Kościele Parafialnym, aby pod przewodnictwem Księży Katechetów uczestniczyć w Mszy Świętej w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Rozpoczęliśmy modlitwą Anioł Pański i ukochaną przez Papieża "Barką" pięknie wykonaną przez chór Bel Canto. Podczas mszy świętej młodzież recytowała teksty Jana Pawła II, a także z wielkim wzruszeniem wysłuchała nagrania przemówienia Papieża do młodzieży w czasie spotkania na Westerplatte w roku 1987. W ciszy i skupieniu przypominaliśmy sobie wielką dobroć, mądrość i miłość Ojca Świętego. Słuchając słów "Nie lękajcie się" i śpiewając ze szkolną scholą "Nie bój się wypłyń na głębię". Każdy z uczestników tej Mszy mógł się poczuć potrzebnym i wartościowym człowiekiem.

Atmosferę Mszy Świętej podkreślała specjalnie wykonana dekoracja kościoła z symboliczną białą wstążeczką, którą - tak jak rok temu - żegnaliśmy się z Ojcem Świętym oraz płonące pod krzyżem świece składane przez uczniów.

 

     
 
 
 .: historia szkoły

- rys historyczny

- patron

- pieśń szkoły

- statut szkoły

- galeria

 


 .: koła i organizacje

- harcerstwo

- koło turystyczne

- koło teatralne

- koło LOP

- klub europejski

- chór Bel Canto

 


 .: strony klasowe

- klasy pierwsze

- klasy drugie

- klasy trzecie
- absolwenci

 
projekt i aktualizacja: marcin sutor 2002-2006